11 Mar, 2002 Osezaki, Izu Peninsula, Suruga bay , Japan
( Night Scuba Diving )


The sea slugs which I met.

Aplysia kurodai ------ Many
Pleurobranchaea japonica ------ Many
Dolabella auricularia ------ Many
Aplysia parvula ------ 2 individual
Platydoris speciosa ------ 3 individual
Melibe papillosa ------ 2 individual
Sakuraeolis enosimensis ------ Many
Setoeolis inconspicua ------ Many
Hermissenda crassicornis ------ 1 individual
Goniodoris felis ------ 2 individual
Polycera hedgpethi ------ 2 individual
Tambja amakusana ------ 1 individual
Doriopsilla miniata ------ 1 individual
Aldisa cooperi ------ 1 individual
Homoiodoris japonica ? ------ 1 individual
Armina major ------ 1 individual
Lomanotus sp. ------ 1 individual
Cuthona diversicolor ------ 5 individual
Gymnodoris citrina ------ 1 individual
Gymnodoris alba ------ 1 individual
DORIDACEA sp. ? ------ 6 individual
Carmindoris armata ------ 1 individual
Dendrodoris denisoni ------ 1 individual

Aldisa cooperi Aldisa
cooperi
Aldisa cooperi Aldisa
cooperi
Homoiodoris japonica Homoiodoris
japonica
Homoiodoris japonica Homoiodoris
japonica
Hoplodoris armata Hoplodoris
armata
Platydoris ellioti Platydoris
ellioti
Platydoris sp. 3 Platydoris
sp. 3
Platydoris sp. 3 Platydoris
sp. 3
DORIDIDAE sp. 3 DORIDIDAE
sp. 3
DORIDIDAE sp. 3 DORIDIDAE
sp. 3
DORIDIDAE sp. 3 DORIDIDAE
sp. 3
DORIDIDAE sp. 3 DORIDIDAE
sp. 3
DORIDIDAE sp. 4 DORIDIDAE
sp. 4
DORIDIDAE sp. 4 DORIDIDAE
sp. 4
Goniodoris felis Goniodoris
felis
Goniodoris felis Goniodoris
felis
Goniodoris felis Goniodoris
felis
Goniodoris felis Goniodoris
felis
Polycera hedgpethi Polycera
hedgpethi
Polycera hedgpethi Polycera
hedgpethi
Polycera hedgpethi Polycera
hedgpethi
Polycera hedgpethi Polycera
hedgpethi
Gymnodoris alba Gymnodoris
alba
Dendrodoris denisoni Dendrodoris
denisoni
Doriopsilla miniata Doriopsilla
miniata
Melibe papillosa Melibe
papillosa
Lomanotus sp. 1 Lomanotus
sp. 1
Armina major Armina
major
Hermissenda crassicornis Hermissenda
crassicornis
Sakuraeolis enosimensis Sakuraeolis
enosimensis
Sakuraeolis enosimensis Sakuraeolis
enosimensis
Sakuraeolis enosimensis Sakuraeolis
enosimensis
Setoeolis inconspicua Setoeolis
inconspicua
Setoeolis inconspicua Setoeolis
inconspicua
Setoeolis inconspicua Setoeolis
inconspicua
Setoeolis inconspicua Setoeolis
inconspicua
Cuthona diversicolor Cuthona
diversicolor
Cuthona diversicolor Cuthona
diversicolor
Pleurobranchaea japonica Pleurobranchaea
japonica
Aplysia parvula Aplysia
parvulaWhen it clicks on the image a big image and data on the sea slug are indicated.